Πνευματική Ιδιοκτησία

To mpekrisepipla.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που προσφέρει προς πώληση έπιπλα και είδη οικιακής χρήσεως. Δικαιοπάροχος της εν λόγω Ιστοσελίδας είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Μπεκρή Φιλία», με έδρα την Διονύσου 10 Αμμουδάρα Γάζι Τ.Κ. : 71 414, Ηράκλειο Κρήτης, με ΑΦΜ:118928514, ΔΟΥ: Ηρακλείου, (στο εξής θα αναφέρετε και ως «mpekrisepipla.gr», «εμείς», «εμάς», «μας»). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpekrisepipla.gr.

Το mpekrisepipla.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα του καταστήματος mpekrisepipla.gr με σκοπό την ενημέρωση και πώληση των προϊόντων των εταιριών που συνεργάζεται ή εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης του mpekrisepipla.gr πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρακάτω όρους χρήσης του ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Επίσης, πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματα, που αναγράφονται παρακάτω, σε θέματα επιστροφής, αντικατάστασης, και ακύρωσης της παραγγελίας, διότι αναδρομική απαίτηση δικαιωμάτων λόγω άγνοιας δεν γίνεται αποδεκτή μετά το πέρας τον χρονικών ορίων που ορίζονται παρακάτω. Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους όρους που ακολουθούν.

1 Τροποποίηση όρων χρήσης

Το mpekrisepipla.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, του περιεχομένου του, και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πωλήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, των συνεργατών της και τις μεταβολές του νομικού πλαισίου της Ελλάδος που αφορά εμπορικές συναλλαγές. Το mpekrisepipla.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους χρηστές/πελάτες του για τις τροποποιήσεις όταν εκκρεμεί μια συναλλαγή που ξεκίνησε με τους όρους πριν την κάθε τροποποίηση.

2 Πληροφορίες προϊόντων

Το mpekrisepipla.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών των προϊόντων που προβάλλονται μέσα από τον ιστότοπο mpekrisepipla.gr. Ώς πληροφορίες για τα προϊόντα ορίζονται τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, οι φωτογραφίες τους τα σχεδιαγράμματα απεικόνισης της δομής ή λειτουργίας του προϊόντος, διαγράμματα στατιστικών ή άλλων πληροφοριών, καθώς και η πρόταση χρήσης του mpekrisepipla.gr που προκύπτει με βάση τα διαφανή κριτήρια που αυτό ορίζει για κάποια προϊόντα.

Οι πληροφορίες των προϊόντων συλλέγονται από τις πηγές πληροφόρησης των εταιριών – κατασκευαστών που το mpekrisepipla.gr συνεργάζεται και τους Έλληνες αντιπροσώπους τους – όταν αφορά εισαγόμενα προϊόντα – μετά από άδεια γραπτή ή προφορική από αυτές ή τους αντιπρόσωπους τους στην Ελλάδα. Τέτοιες πηγές είναι Βιβλία Εργασίας (Work Book) που παρέχονται από της εταιρίες. Σε περίπτωση ανακρίβειας ή λανθασμένης πληροφορίας που προκύπτει από τις πηγές πληροφόρησης το mpekrisepipla.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ακόμα και αν η προβληματική πληροφορία προκαλέσει οποιαδήποτε μορφή ζημιάς. Σε περίπτωση τυπογραφικών λαθών για οποιοδήποτε λόγο το mpekrisepipla.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές παρά μόνο την υποχρέωση να αποδεχτεί την επιστροφή του προϊόντος ανεξαρτήτως όρων συναλλαγής που ορίζονται παρακάτω στο παρών κείμενο.

3 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο παρών ιστότοπος και το όνομά του αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος mpekrisepipla.gr και συγκεκριμένα των ιδιοκτητών της επιχείρησής και μόνο αυτών. Ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του καθώς και οι πληροφορίες των προϊόντων, όπως ορίζεται στη σχετική παράγραφο στο παρόν κείμενο, είναι υπό το καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων όπως μόλις αναφέρθηκε και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Απαγορεύεται η αντιγραφή αναλογική ή ψηφιακή και με οποιαδήποτε μέσω μηχανής ή λογισμικό. Απαγορεύεται η αναδιανομή και μεταφορά του ιστότοπου ή του περιεχόμενου του και των πληροφοριών των προϊόντων (όπως ορίζονται στην σχετική παράγραφο) είτε στην μορφή που παρουσιάζονται στον παρόν ιστότοπο mpekrisepipla.gr είτε σε τροποποιημένη μορφή.

Ειδικά για την περίπτωση που οι πληροφορίες έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί αποκλειστικά από το mpekrisepipla.gr, δηλαδή όχι από τις πηγές πληροφόρησης (όπως ορίζονται στην σχετική παράγραφο) τα πνευματικά δικαιώματα της παρουσίασης στον ιστότοπο είναι αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του mpekrisepipla.gr. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η μη επεξεργασμένη μορφή πληροφορίας από το mpekrisepipla.gr ανήκει στα πνευματικά δικαιώματα των κατασκευαστών και των αντιπροσώπων τους. Ως εκ τούτου αυτοί ορίζουν και τους όρους χρήσης της πληροφορίας των προϊόντων τους.

Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου mpekrisepipla.gr σαν μέσο προβολής και παρουσίασης των προϊόντων που αυτό προβάλλει, για εμπορικές συναλλαγές από τρίτους όταν στην συναλλαγή δεν συμμετέχει το κατάστημα mpekrisepipla.gr. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για τον ιστότοπο στην αυθεντική μορφή του με απευθείας σύνδεση (direct link) ή με έμμεση (wraped link) ή οποιοδήποτε άλλο μέσω προβολής ή μεταφοράς, όπως e-mail, social networks, news groups κ.τ.λ. Επίσης, η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει τόσο για όλο τον ιστότοπο όσο και για μεμονωμένα τμήματα αυτού καθώς και φωτογραφίες της επιφάνειας εργασίας του χρήστη που περιλαμβάνουν την απεικόνιση τμήματος (ή ολόκληρου) του ιστότοπου.

4 Περιορισμός ευθύνης του καταστήματος

Το κατάστημα mpekrisepipla.gr δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας των πελατών / χρηστών (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 9. «Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»).

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το mpekrisepipla.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Σε καμία περίπτωση το κατάστημα mpekrisepipla.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημιά χρηματικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, των επισκεπτών του ιστότοπου, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, την αδυναμία παροχής υπηρεσιών, των πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, από τυχόν παραπληροφόρηση λόγω κακόβουλων, μη επιτρεπόμενων, παρεμβάσεων τρίτων σε πληροφορίες προϊόντων, πληροφορίες και υπηρεσίες που προβάλλονται μέσω του ιστότοπου. Επιπροσθέτως, το κατάστημα mpekrisepipla.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εξαπάτησης χρηστών / πελατών από τρίτους που χρησιμοποιούν ακριβή ή παρεμφερή απομίμηση του ιστότοπου με σκοπό την πρόκληση ζημιών οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως.

5 Ευθύνη χρήσης

Οι χρήστες της ιστοσελίδας mpekrisepipla.gr  αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, παράνομου , βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού περιεχομένου, που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δείχνει εμπάθεια, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες οποιασδήποτε μορφής σε ανήλικους, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

6 Εμπορικές συναλλαγές

6.1Διαθεσιμότητα και τιμολόγηση

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στο mpekrisepipla.gr και στον κατάλογο του mpekrisepipla.gr είναι διαθέσιμα στο κατάστημα, πλην της περίπτωσης έλλειψης διαθεσιμότητας από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο είναι μόνο από εταιρίες που το κατάστημα mpekrisepipla.gr συνεργάζεται σταθερά και όχι κατά περίπτωση ή απαίτηση του προϊόντος από τον καταναλωτή. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του προϊόντος και αξιοπιστία της επιχείρησης προς τον καταναλωτή που προσέρχεται στο κατάστημα ή προχωρά σε ηλεκτρονική αγορά λόγω ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Λόγω της φύσεως των προϊόντων το mpekrisepipla.gr για διευκόλυνση των καταναλωτών διαχωρίζει τα προϊόντα σε αυτά της χειμερινής και αυτά της καλοκαιρινής περιόδου. Συνεπώς η διαθεσιμότητα των προϊόντων ισχύει μόνο για αυτά που ανήκουν στην εκαστοτέ περίοδο έκτος αν είναι διαθέσιμα στην αποθήκη από την αμέσως προηγούμενη περίοδο.

Το mpekrisepipla.gr τιμολογεί τα προϊόντα με βάση τις προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου διατηρώντας έτσι την αντικειμενική αξία του προϊόντος την αξιοπιστία του αντιπροσώπου, του κατασκευαστή και του ίδιου του καταστήματος. Σε περίπτωση που το κατάστημα mpekrisepipla.gr κρίνει σκόπιμο ότι κάποια προϊόντα πρέπει να πωληθούν σε τιμή προσφοράς ή υπό το καθεστός έκπτωσης τότε πάντα στον ιστότοπο mpekrisepipla.gr αναγράφεται η αρχική τιμή του προϊόντος όπως τιμολογήθηκε αρχικά και στην συνέχεια την τιμή της έκπτωσης ή της προσφοράς. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει να μην βάζει τον πελάτη σε σύγχυση για την αντικειμενική αξία παρόμοιων προϊόντων που διατίθενται ή μη από το mpekrisepipla.gr ανεξάρτητα από την ειδική προσφορά ή έκπτωση που δίναται να ορίζει κατά βούληση.

Το mpekrisepipla.gr επιφυλάσσεται για τυχόν λάθη στην τιμολόγηση, και δεν φέρει καμία ευθύνη νομικού χαρακτήρα και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή απώλειες λόγω της λανθασμένης τιμολόγησης. Το μόνο που οφείλει είναι να αποκαταστήσει το λάθος το ταχύτερο δυνατό και να ενημερώσει ανάλογα την τιμή ή τις τιμές στον ιστότοπo

Το mpekrisepipla.gr προτρέπει τους καταναλωτές να ενημερώσουν το κατάστημα με e-mail, τηλεφωνικά ή με Fax για τα λάθη που πέφτουν στην αντίληψη τους ή για τις μεγάλες διαφορές τιμών του mpekrisepipla.gr και άλλες επιχειρήσεις που ενδεχομένως να οφείλονται σε λάθη τιμολόγησης.